Delbehandling 1 - 280kr

ca 15-20 min

Vad är vårtor?

Vårtor är ett virus som kan tränga in genom huden via sprickor och skrapsår. Man måste ha tålamod när man behandlar vårtor, eftersom det tar tid att bli av med ett virus. Vi på Växjö Medicinska Fotvård använder bland annat preparat som bara finns hos medicinska fotvårds terapeuter.

Här behandlar vi enstaka återkommande problem som kanske behöver ses över lite oftare – t.ex. vecko- eller månadsvis.

Vårtbehandling 1 – 3 st.
Med vårtmedel.

Boka tid på boka direkt